Sektörün güçlü kuruluşlarından biri olan NCE Filtre olarak bizler, sanayi ve teknolojide var olan gücümüzü ve birikimimizi topluma katma değer sağlayacak projeler üreterek daha da büyütmemiz gerektiğine inanıyoruz.

Bu doğrultuda tercih edilen bir marka olan NCE filtreyi sahip olduğu tevazu, insana ve doğaya saygı değerlerinin bir yansıması olarak tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi iş ahlakının temel değeri olarak kabul eder ve her NCE Filtre çalışanı da bu bilince haiz bireyler olarak sosyal sorumluğunu yerine getirmeye çalışır.

Çünkü, NCE Filtre ekibi olarak biz inanıyoruz ki, refah seviyesi yüksek toplumlar her bireyin, her şirketin toplumsal sorumluluğunu yerine getirmesi, doğaya ve insana yatırımlarını attırmasıyla gerçekleşecektir.